Vinum Vine

|Saturday| Charles Baudelaire

Posted in Wine by Vinum Vine on March 9, 2013

Man måste alltid vara berusad.
Det är allt: det är det enda det är frågan om.
För att inte känna Tidens förfärliga börda som knäcker era skuldror
och böjer er mot marken, måste ni berusa er utan uppehåll.

Men med vad? Med vin, med poesi eller med dygd, allt efter behag. Men berusa er!
Och om någon gång, på trappan till ett palats,
på det gröna gräset i ett dike,
i ert rums dystra ensamhet, ni vaknar,
och berusningen redan är förminskad eller försvunnen,
fråga vinden, vågen, stjärnan, fågeln, klockan, allt det som flyr, allt det som kvider,
allt det som rullar, allt det som sjunger, allt det som talar, fråga vilken tid det är;
och vinden, vågen, stjärnan, fågeln, klockan, skall svara er:

“Det är tid att berusa sig! För att inte vara Tidens plågade slavar, berusa er utan uppehåll!
Med vin, med poesi eller med dygd, allt efter behag.”

– Charles Baudelaire, “Berusa er!” ur Petits poèmes en prose, 1869

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

 1. Vinum Vine said, on March 9, 2013 at 3:21 AM

  One must always be drunk. That’s all: it is the only question.

  To not feel the burden of the future which breaks your back
  and bends you to the ground,
  you have to get drunk you without cease.

  But with what?
  With wine, with poetry, or with virtue, everything is at will.
  To intoxicate you!

  And if sometimes, on the steps of a palace, or on the green grass of a ditch,
  in your gloomy room of solitude,
  You woke up,
  and the intoxication diminished and disappeared;

  Ask the wind, waves, stars, bird, clock, all that which flees, all that whimpers,
  all that which rolls, all that which sings, everything that speaks, Ask what time it is;
  and the winds, waves, stars, birds, clock will answer you:

  “It is time to get drunk! Don’t be future tormented slaves, intoxicate yourself without ceasing!
  With wine, with poetry, or with virtue, everything is at will.”

  Translated by v.v


Comments are closed.